10. 4. 2017   Mgr. Petr Hlušička

Asi každý z nás se dostal do situace, kdy došlo k vyhrocenému konfliktu mezi lidmi. Ale jak na tuto situaci reagovat, když k ní dojde na pracovišti a vy jste vedoucí pracovník. Vedení a konflikty jsou od sebe neoddělitelné věci, při vzájemné interakci dochází k vypjatým situacím a je nutno je umět zvládat a řešit.

Prvním zásadou je si uvědomit, že není důvod se konfliktů obávat, že se jedná o přirozenou součást vztahů mezi lidmi. A je pouze na nás, jakým způsobem se bude daná situace odvíjet, zda konstruktivním či destruktivním. Naučte se řídit následujícími body, které Vám mohou pomoci dané situace zvládat.

Zásady předem

 • Konflikt je přirozený

Prvním zásadou je si uvědomit, že není důvod se konfliktů obávat, že se jedná o přirozenou součást vztahů mezi lidmi. A je pouze na nás, jakým způsobem s nimi budeme pracovat.

 • Čas a místo

Základem je zkrátit dobu mezi vznikem konfliktu a vstupem do konstruktivní diskuse. Čím dlouhodobější konflikt, tím je větší riziko k negativním dopadům a ke zhoršení mezilidských vztahů. Zároveň je důležité uvědomit si, že ve většině případů není dobré řešit danou situaci v okamžiku, kdy samotný konflikt propukne. V daném okamžiku vystupují na povrch emoce a nepanují ideální podmínky.

Je zásadní danou situaci zastavit a uklidnit. Následně určit samotný čas a místo, kde si společně sednete a danou záležitost budete řešit. To by mělo probíhat s dostatečným odstupem, aby emoce ustoupili a do hry vstoupil rozum. Samotná schůzka by měla probíhat mezi čtyřmi očima. Můžete tak zachovat tvář všech zúčastněných a neovlivňovat celý kolektiv.

 

Postup

Při řešení konfliktních situací je důležité dodržovat základní pravidla, která zvyšují pravděpodobnost pozitivního výsledku.

 • Vyjasněte si, že vaším společným cílem je nalézt řešení.

 • Mluvte konkrétních událostech a chování, NE o osobnosti druhého.

 • Naslouchejte a poskytněte prostor druhé straně vyjádřit svůj názor.

 • Identifikujte body na kterých se shodnete a v kterých ne.

 • Stanovte priority a body v kterých je potřeba najít řešení.

 • Navrhněte postup řešení a jeho plán.

Emoce

Snažte se uklidnit situaci a oprostit se od emocí, které nám nepomohou v řešení. Řešení konfliktní situace se nachází v její příčině a ne v emocích, které vyvolává. Vaším cílem je najít původní problém, který je příčinou a spouštěčem.

 • Udržte si racionální sebekontrolu a nadhled nad situací.

 • Nekřičte a nezvyšujte hlas.

 • Při komunikaci oceňte něco pozitivního na přístupu druhé strany.

 • Buďte schopni zhodnotit sebekriticky i vlastní jednání.

Komunikace

 • Každá strana má právo vyjádřit svůj názor a pohled na situaci.

 • Respektujte názor druhé strany, i když je odlišný. Naslouchejte, jak situaci vnímá.

 • Nehodnotíme a nekritizujeme protistranu.

 • Cílem není výhra, ale nalezení kompromisu.

Přistupujte ke konfliktům jako k situacím, které potřebují řešení. Nevytvářejte z nich prostor pro hádku či spor. Přiveďte zúčastněné k pracovnímu stolu, kde se budete společně snažit najít východisko a řešení příčin, které vás do daného bodu přivedli.

Ke konfliktům vždy přistupujte aktivně, nezavírejte před nimi oči. Naučte se o nich otevřeně komunikovat a diskutovat.

Přihlásit odběr na LinkedIn

PhDr. Vojtěch Bednář

PhDr. Vojtěch Bednář

Specializuji se na otázky vedení, motivování, řízení lidí ve firmách, vytváření a udržování firemní kultury. Pracuji s manažery a vedoucími pracovníky na všech úrovních a pomáhám jim pracovat s lidmi. Efektivně, smysluplně a přátelsky.

více o autorovi
články autora

Mgr. Petr Hlušička

Mgr. Petr Hlušička

Odborný psycholog zabývající se především aplikovanou psychologií v oblasti lidských zdrojů.

více o autorovi
články autora

PhDr. Jan Drahoňovský

PhDr. Jan Drahoňovský

Psychologické poradenství v rámci firmy i osobního života, školení, semináře

Témata: Komunikační pasti a bariéry, přesilové hry a manipulace, stresové zatížení, propojení práce a osobního života, existenciální dilemata apod.

více o autorovi
články autora

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Mgr. Jakub Oliva, LL.M.

Jako advokát s výlučnou specializací na pracovní právo jsem s našimi klienty absolvoval nespočetně kontrol ze strany inspekce práce, stejně tak jako mám za sebou nepřeberná jednání s odborovými organizacemi a soudní řízení týkající se pracovního práva (pracovní úrazy, nemoci z povolání, odstupné, neplatné výpovědi a okamžitá zrušení, spory z kolektivních smluv, diskriminace, náhrada škody aj.).

více o autorovi
články autora


© 2024 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520