Případové studie

Případové studie jsou reálné problémy z reálných firem, které se mohou stát kdekoli a kdykoli. Studie si můžete přečíst a máte-li zájem, lze na ně reagovat přidáním vlastního řešení, vlastní odpovědi na problém. Vaše zkušenost nám pomůže najít užitečné řešení problémů sociálních vztahů a vedení a bude inspirací ostatním na jejich cestě za efektivním vedením.

Spojování znepřátelených týmů

9. 5. 2023   PhDr. Vojtěch Bednář

Ve společnosti dlouhodobě působí dva týmy specialistů, které se vzájemně „nemusí“. Nyní je potřeba je spojit do jednoho a jsou s tím problémy. Jak na ně?

Radikální změna personální strategie

24. 10. 2022   PhDr. Vojtěch Bednář

Ještě před několika měsíci freneticky sháněli zaměstnance, dnes přemýšlejí spíše o propouštění. Firma čelí nečekanému zvratu  rozhodně v něm není sama.

Nový ředitel je „aktivista“

1. 11. 2021   PhDr. Vojtěch Bednář

Ve výrobní firmě došlo k výměně výkonného ředitele. Nově jmenovaný manažer přišel zvenčí a krátce po svém nástupu se pustil do řady výrazných a nepopulárních kroků. Ve firmě roste napětí…

Projekt u ledu: co teď s lidmi?

23. 11. 2020   PhDr. Vojtěch Bednář

Roky příprav vzaly za své; dlouho očekávaný projekt je u ledu a jen tak nebude obnoven. Co nyní dělat s lidmi? Firma čelí složité situaci a není v ni sama.

Nový tým v období Covid-19

7. 9. 2020   Mgr. Petr Hlušička

U výrobní firmy obdržel začátkem roku juniorský manažer nový tým. Vše se rozbíhalo poměrně dobře, než do všeho vstoupila situace spojená s Covid-19. Opatření omezila vzájemnou interakci a výrazně zkomplikovala vedení sehraných týmů, natožpak takto nového. Jak byste v takové situaci postupovali?

Řízené zmenšení týmu

4. 11. 2019   PhDr. Vojtěch Bednář

Ve firmě, která se připravuje na převzetí novým investorem pracuje tým specialistů. Tento tým je potřeba zmenšit aniž by došlo k omezení jeho práce, ale členové se proti tomu bouří.

Firma bez vize a strategie

1. 7. 2019   PhDr. Vojtěch Bednář

Na začátku byl požadavek o snížení fluktuace zaměstnanců. Brzy se ale ukázalo, že firma má problém, který pokud se nevyřeší tak povede k ještě větším ztrátám. O zkušenost, která může postihnout i vás se dnes podělíme.

Jak prosadit nepřijatelnou změnu

11. 3. 2019   PhDr. Vojtěch Bednář

Firma o které dnes budeme hovořit se před několika lety stala dceřinnou společností nadnárodního koncernu. V rámci integrace dnes koncern prosazuje změnu, která neprojde přes zaměstnance. Co s tím?

Konflikt mezi týmy

7. 1. 2019   Mgr. Petr Hlušička

V poslední době se u nás ve firmě začali kupit situace, kdy se dva týmy, které spolu mají spolupracovat a jejichž práce na sebe navazuje, začali škorpit. Začalo to drobnostmi, které jsme nechtěli ani řešit, protože se jednalo o malichernosti, ale postupně se situace zhoršovala. Lidé si začali dělat naschvály a přestala s nimi být rozumná řeč.

Konfliktní podřízený

19. 11. 2018   Mgr. Petr Hlušička

Mezi dvěma podřízenými začal konflikt nenápadným způsobem. Nejdříve drobné neshody a nedorozumění při realizaci zakázky. Poté ochladnutí ve vztazích, a nakonec vyhrocená hádka. Nerad bych o ně přišel, jak postupovat?


© 2023 Firemní sociolog | ISSN 1805-6520